SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Vianočná besiedka 25.12.2023
Tulčícke ochotnícke divadlo, Žobrácke dobrodružstvo-16.4.2023
Živý Betlehem 2015
Október - mesiac úcty k starším (23.10.2016)
 KIKAPA -  2024
Beh májovým Tulčíkom 2017
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
9.5.2016
Údržba, skledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 82511 Bratislava
Názov Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO - 17/2016/RCV
Predmet Údržba, skledovanie technického stavu a opravy plynárenského zariadenia
Dátum uzavretia 9.5.2016
Dátum zverejnenia 9.5.2016
2.5.2016
Vypracovanie projektu stavby: "Tulčík - IBV, Výstavba VN prípojky, TS a NN rozvodov"
Ing. Vladimír Adamčák - E.L.V.A, Demjata 280
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Ing. Vladimír Adamčák - E.L.V.A, Demjata 280
Názov Zmluva o dielo č. 2016.15
Predmet Vypracovanie projektu stavby: "Tulčík - IBV, Výstavba VN prípojky, TS a NN rozvodov"
Dátum uzavretia 2.5.2016
Dátum zverejnenia 2.5.2016
12.4.2016
Územný plán obce (UP-O) Tulčík - Zmeny a doplnky (ZaD) č. 2/2016
Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt, Októbrová 44, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Ing. arch. Ľubomír Polák - autorizovaný architekt, Októbrová 44, 08001 Prešov
Názov Zmluva o dielo o dodávke projektových prác
Predmet Územný plán obce (UP-O) Tulčík - Zmeny a doplnky (ZaD) č. 2/2016
Dátum uzavretia 12.4.2016
Dátum zverejnenia 12.4.2016
17.3.2016
Verejné telekom. služby
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava
Názov A9780539
Predmet Verejné telekom. služby
Dátum uzavretia 17.3.2016
Dátum zverejnenia 17.3.2016
8.3.2016
Zhotovenie diela - SO 02 STL plynovod v rámci stavby "Rozšírenie obytnej zóny IBV v obci Tulčík"
František Kozák - GASKOMPLET, Ľubochnianska 18, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 František Kozák - GASKOMPLET, Ľubochnianska 18, 08001 Prešov
Názov Zmluva o dielo 2/2016
Predmet Zhotovenie diela - SO 02 STL plynovod v rámci stavby "Rozšírenie obytnej zóny IBV v obci Tulčík"
Dátum uzavretia 8.3.2016
Dátum zverejnenia 8.3.2016
19.2.2016
Zhotovenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (OBEC TULČÍK - Odstránenie havarijného stavu Telocvičňa interiérové úpravy šatní a soc. zariadení)
XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov
Názov Zmluva o dielo 201607
Predmet Zhotovenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijných situácií škôl (OBEC TULČÍK - Odstránenie havarijného stavu Telocvičňa interiérové úpravy šatní a soc. zariadení)
Dátum uzavretia 19.2.2016
Dátum zverejnenia 19.2.2016
25.1.2016
Úprava podmienok rozšírenia distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 82511 Bratislava
Názov Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete č. 1000391115
Predmet Úprava podmienok rozšírenia distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D
Dátum uzavretia 25.1.2016
Dátum zverejnenia 25.1.2016
12.1.2016
Vypožičanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava /požičiavateľ/
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík /vypožičiavateľ/
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 81272 Bratislava /požičiavateľ/
Názov Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-728-107/2015
Predmet Vypožičanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu v správe MV SR: súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
Dátum uzavretia 12.1.2016
Dátum zverejnenia 12.1.2016
12.1.2016
Služby externého manažmentu - implementácia projektu s názvom "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík", s kódom v ITMS: 25120220476
RamontBuilding s.r.o., Abranovce 11, 082 52 Abranovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 RamontBuilding s.r.o., Abranovce 11, 082 52 Abranovce
Názov Zmluva o dielo č. 09/2016/RB
Predmet Služby externého manažmentu - implementácia projektu s názvom "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík", s kódom v ITMS: 25120220476
Dátum uzavretia 12.1.2016
Dátum zverejnenia 12.1.2016
11.1.2016
Uzatvorenie budúcej zmluvy
ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 ENVI - PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Názov Zmluva VKE0720201525A o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet Uzatvorenie budúcej zmluvy
Dátum uzavretia 11.1.2016
Dátum zverejnenia 11.1.2016
30.12.2015
Užívanie budovy Základnej školy v Tulčíku a budovy telocvične v areáli základnej školy za účelom výučby žiakov základnej umeleckeje školy.
Základná škola s materskou školou, 08213 Tulčík 116 /prenajímateľ/ Základná umelecká škola, Toplianska 144, 08641 Raslavice /nájomca/
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík /zriaďovateľ/
Zmluvná strana 2 Základná škola s materskou školou, 08213 Tulčík 116 /prenajímateľ/ Základná umelecká škola, Toplianska 144, 08641 Raslavice /nájomca/
Názov Zmluva o nájme nebytových priestorov
Predmet Užívanie budovy Základnej školy v Tulčíku a budovy telocvične v areáli základnej školy za účelom výučby žiakov základnej umeleckeje školy.
Dátum uzavretia 30.12.2015
Dátum zverejnenia 30.12.2015
29.12.2015
Zabezpečenie prevádzky IS DCOM
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 81105 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 81105 Bratislava
Názov Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest č. ZLP-2016-0175
Predmet Zabezpečenie prevádzky IS DCOM
Dátum uzavretia 29.12.2015
Dátum zverejnenia 29.12.2015
28.12.2015
Vydanie blankozmenky
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
Názov Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky č. 40/019/15
Predmet Vydanie blankozmenky
Dátum uzavretia 28.12.2015
Dátum zverejnenia 28.12.2015
28.12.2015
Poskytnutie úveru za účelom Predfinancovania NFP a spolufinancovanie projektu podporeného z fondov EÚ a štátneho rozpočtu: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík"
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina
Názov Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 40/019/15
Predmet Poskytnutie úveru za účelom Predfinancovania NFP a spolufinancovanie projektu podporeného z fondov EÚ a štátneho rozpočtu: "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík"
Dátum uzavretia 28.12.2015
Dátum zverejnenia 28.12.2015
28.12.2015
Vypracovanie svetlotechnického merania po realizácii projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík"
Mgr. Roman Dubnička - PSPL, Narcisová 803/46, 82101 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Mgr. Roman Dubnička - PSPL, Narcisová 803/46, 82101 Bratislava
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie svetlotechnického merania po realizácii projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík"
Dátum uzavretia 28.12.2015
Dátum zverejnenia 28.12.2015
28.12.2015
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 08001 Prešov
Názov Zmluva o dielo č. 3A/ZOD/0131215
Predmet Rekonštrukcia verejného osvetlenia - obec Tulčík
Dátum uzavretia 28.12.2015
Dátum zverejnenia 28.12.2015
23.12.2015
Zmena času plnenia zmluvy
Agentúra regionálny rozvoja Prešovského samoprávneho kraja, Prostejovská 117/A, 08001 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Agentúra regionálny rozvoja Prešovského samoprávneho kraja, Prostejovská 117/A, 08001 Prešov
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. PR-18/2015 zo dňa 12.10.2015
Predmet Zmena času plnenia zmluvy
Dátum uzavretia 23.12.2015
Dátum zverejnenia 23.12.2015
21.12.2015
Poskytnutie NFP na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Názov Projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík.
Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 82715 Bratislava 212 /poskytovateľ/
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík /prijímateľ/
Zmluvná strana 2 Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 82715 Bratislava 212 /poskytovateľ/
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 505/2015-2050-1200, zn.: KaHR-22VS-1501/0476
Predmet Poskytnutie NFP na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP. Názov Projektu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík.
Dátum uzavretia 21.12.2015
Dátum zverejnenia 21.12.2015
11.11.2015
Projektová dokumentácia pre úzmené a stavebné konanie na realizáciu stavby: Novostavba Materskej školy v Tulčíku
Ing. Milan Staško - STAREKO, Tulčík 171, 082 13 Tulčík
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Ing. Milan Staško - STAREKO, Tulčík 171, 082 13 Tulčík
Názov Zmluva o dielo
Predmet Projektová dokumentácia pre úzmené a stavebné konanie na realizáciu stavby: Novostavba Materskej školy v Tulčíku
Dátum uzavretia 10.11.2015
Dátum zverejnenia 11.11.2015
29.10.2015
Vytvorenie spoločného školského úradu
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
Názov Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu č. 03/2015
Predmet Vytvorenie spoločného školského úradu
Dátum uzavretia 29.10.2015
Dátum zverejnenia 29.10.2015
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00