SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Tulčícke ochotnícke divadlo, Žobrácke dobrodružstvo-16.4.2023
Beh májovým Tulčíkom 2014
Beh májovým Tulčíkom 2014
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Beh májovým Tulčíkom 2014
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
27.9.2013
Zmena zmluvy č. SK_860568
SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 SLOVAKIA ENERGY s.r.o., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Predmet Zmena zmluvy č. SK_860568
Dátum uzavretia 27.9.2013
Dátum zverejnenia 27.9.2013
25.9.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dátum uzavretia 25.9.2013
Dátum zverejnenia 25.9.2013
12.8.2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Detail zmluvy A2823560
Číslo A2823560
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Predmet Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum uzavretia 12.8.2013
Dátum zverejnenia 12.8.2013
8.7.2013
Kúpna zmluva /nehnuteľnosti na LV 1256/
Obec Tulčík /predávajúca/
Detail zmluvy Notárska zápisnica N 425/2013 NZ 22757/2013 NCRls 23216/2013
Číslo Notárska zápisnica N 425/2013 NZ 22757/2013 NCRls 23216/2013
Zmluvná strana 1 Oxana Pecuchová, Tulčík 77 /kupujúca/
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík /predávajúca/
Predmet Kúpna zmluva /nehnuteľnosti na LV 1256/
Dátum uzavretia 8.7.2013
Dátum zverejnenia 8.7.2013
29.5.2013
Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z.
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48
Detail zmluvy 1215912
Číslo 1215912
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48
Predmet Zmluva v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Z.z.
Dátum uzavretia 29.5.2013
Dátum zverejnenia 29.5.2013
24.5.2013
Kúpna zmluva
Ing. Jozef Štefanský, Nižná Polianka
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Štefanský, Nižná Polianka
Predmet Kúpna zmluva
Dátum uzavretia 24.5.2013
Dátum zverejnenia 24.5.2013
26.3.2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonaní audítorských prác
AUDANA AUDIT, s.r.o., Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 AUDANA AUDIT, s.r.o., Svätoplukova 12, 080 01 Prešov
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonaní audítorských prác
Dátum uzavretia 26.3.2013
Dátum zverejnenia 26.3.2013
12.3.2013
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Detail zmluvy 9901585990
Číslo 9901585990
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Predmet Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dátum uzavretia 12.3.2013
Dátum zverejnenia 12.3.2013
6.2.2013
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra
Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Detail zmluvy 160/2013-HÚ
Číslo 160/2013-HÚ
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Predmet Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra
Dátum uzavretia 6.2.2013
Dátum zverejnenia 6.2.2013
31.12.2012
Kúpna zmluva
Ľudmila Falatová, ul. SDH 25, 080 01 Prešov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Ľudmila Falatová, ul. SDH 25, 080 01 Prešov
Predmet Kúpna zmluva
Dátum uzavretia 31.12.2012
Dátum zverejnenia 31.12.2012
30.12.2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, 082 13 Tulčík
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Základná umelecká škola, Toplianska 144, 086 41 Raslavice
Zmluvná strana 2 Základná škola s materskou školou, Tulčík 116, 082 13 Tulčík
Predmet Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dátum uzavretia 30.12.2012
Dátum zverejnenia 30.12.2012
26.11.2012
Kúpna zmluva
Ján Maník, 082 13 Tulčík 110
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Ján Maník, 082 13 Tulčík 110
Predmet Kúpna zmluva
Dátum uzavretia 26.11.2012
Dátum zverejnenia 26.11.2012
12.10.2012
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 403/2010 - Z zo dňa 09.08.2010 vrátane Dodatku č. 1, číslo Dodatku 446/2010 - Z zo dňa 27.08.2010
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Detail zmluvy Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 403/2010 - Z
Číslo Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 403/2010 - Z
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
Predmet Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 403/2010 - Z zo dňa 09.08.2010 vrátane Dodatku č. 1, číslo Dodatku 446/2010 - Z zo dňa 27.08.2010
Dátum uzavretia 11.10.2012
Dátum zverejnenia 12.10.2012
1.10.2012
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na realizáciu stavby "Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Tulčík č. 116
Luma - SK spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina
Detail zmluvy Dodatok č. 2 k ZoD 3/5/2012
Číslo Dodatok č. 2 k ZoD 3/5/2012
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Luma - SK spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina
Predmet Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na realizáciu stavby "Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Tulčík č. 116
Dátum uzavretia 1.10.2012
Dátum zverejnenia 1.10.2012
28.9.2012
Zmluva o prenájme nebytového priestoru
Marián Klobušovský, 082 13 Tulčík 349
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Marián Klobušovský, 082 13 Tulčík 349
Predmet Zmluva o prenájme nebytového priestoru
Dátum uzavretia 28.9.2012
Dátum zverejnenia 28.9.2012
3.9.2012
Mandátna zmluva č. 12/2012 - obstarávateľská činnosť územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Tulčík - Zmeny a doplnky 2012"
Urban Planning s.r.o., Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov
Detail zmluvy 12/2012
Číslo 12/2012
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Urban Planning s.r.o., Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov
Predmet Mandátna zmluva č. 12/2012 - obstarávateľská činnosť územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Tulčík - Zmeny a doplnky 2012"
Dátum uzavretia 3.9.2012
Dátum zverejnenia 3.9.2012
13.8.2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu stavby "Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Tulčík č. 116"
Luma - SK spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina
Detail zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD 3/5/2012
Číslo Dodatok č. 1 k ZoD 3/5/2012
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Luma - SK spol. s r. o., Dolná Tižina 221, 013 04 Žilina
Predmet Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na realizáciu stavby "Odstránenie havarijného stavu na Základnej škole Tulčík č. 116"
Dátum uzavretia 10.8.2012
Dátum zverejnenia 13.8.2012
17.7.2012
Mandátna zmluva - príprava a realizácia verejného obstarávania projektu: "Tulčík - vodovod - verejné obstarávanie"
Eproject s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Eproject s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet Mandátna zmluva - príprava a realizácia verejného obstarávania projektu: "Tulčík - vodovod - verejné obstarávanie"
Dátum uzavretia 16.7.2012
Dátum zverejnenia 17.7.2012
17.7.2012
Mandátna zmluva - príprava a realizácia verejného obstarávania projektu: "Protipovodňová ochrana obce Tulčík - verejné obstarávanie"
Eproject s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Eproject s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1833/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
Predmet Mandátna zmluva - príprava a realizácia verejného obstarávania projektu: "Protipovodňová ochrana obce Tulčík - verejné obstarávanie"
Dátum uzavretia 16.7.2012
Dátum zverejnenia 17.7.2012
12.7.2012
Zmluva o poskytnutí dotácia v zmysle VZN č. 15/2008 ...
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Detail zmluvy 357/2012/ORHC
Číslo 357/2012/ORHC
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácia v zmysle VZN č. 15/2008 ...
Dátum uzavretia 12.7.2012
Dátum zverejnenia 12.7.2012
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00