SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Beh májovým Tulčíkom 2017
Beh májovým Tulčíkom 2016
Beh májovým Tulčíkom 2017
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Obec Tulčík
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.2.2023
Zásady činnosti na mieste odberu objemného odpadu v obci Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 2.2.2023
Názov Zásady činnosti na mieste odberu objemného odpadu v obci Tulčík
17.12.2022
VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
17.12.2022
VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 17.12.2022
Názov VZN č. 3/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tulčík
3.12.2022
VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiatočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateeľskej pôsobnosti obe Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2022 o výške príspevkov na čiatočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateeľskej pôsobnosti obe Tulčík
3.12.2022
VZN č. 1/2022 o organizácií miestneho referenda na území obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2022 o organizácií miestneho referenda na území obce Tulčík
3.12.2022
NÁVRH VZN obce Tulčík, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť obce, ZaD č. 3 ÚPN-O Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov NÁVRH VZN obce Tulčík, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť obce, ZaD č. 3 ÚPN-O Tulčík
3.12.2022
Návrh VZN č.4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Návrh VZN č.4/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3.12.2022
VZN č. 2/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zdriaďovateľskej pôsobnosti obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zdriaďovateľskej pôsobnosti obce Tulčík
3.12.2022
VZN č. 1/2021 o odpadoch na území obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2021 o odpadoch na území obce Tulčík
3.12.2022
Návrh VZN 3/2020 o odpadoch
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Návrh VZN 3/2020 o odpadoch
3.12.2022
VZN č. 02/2020 o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 02/2020 o správnych poplatkoch
3.12.2022
VZN č 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk obce Tulčík
3.12.2022
Oznámenie o oprave číslovania VZN
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Oznámenie o oprave číslovania VZN
3.12.2022
VZN č. 4/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 4/2019
3.12.2022
VZN č. 3/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 3/2019
3.12.2022
VZN č. 2/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2019
3.12.2022
VZN č. 1/2019 o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2019 o držaní psov
3.12.2022
VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tulčík č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tulčík č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
3.12.2022
VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík
3.12.2022
Smernica pre činnosť starostu obce Tulčík a krízového štábu pri vzniku živelnej pohromy na území obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Smernica pre činnosť starostu obce Tulčík a krízového štábu pri vzniku živelnej pohromy na území obce Tulčík
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • Ut: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • St: 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7,30 – 13,00