SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
 Farsko-obecný ples 2019
Beh májovým Tulčíkom 2014
Vianočná besiedka 25.12.2023
Náhradná výsadba stromov na cintoríne
Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
A
A
A

Hasiči

Základné informácie o DHZ/DHZO:

- Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Dobrovoľný hasičský zbor Tulčík na základe platnej legislatívy vykonáva činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce.

- Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je niekedy možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce.

Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.

- Ako privolať pomoc DHZO, resp. DHZ?

Pomoc DHZO, resp. DHZ je možné prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade v Tulčíku, osobne alebo telefonicky členom DHZO, resp. DHZ. Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť vaše telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZO.

- Aké zásahy vykonávajú dobrovoľní hasiči?

Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ. Pri týchto zásahoch veliteľ zásahu vypracováva správu o zásahu.

Adresa DHZ Tulčík:

Dobrovoľný hasičský zbor Tulčík

Tulčík 161

082 13 Tulčík

 

Ohlasovňa požiarov:

Obecný úrad Tulčík

Tulčík 178

082 13 Tulcík

 

DHZ Tulčík je držiteľom Automatizovaného Externého Defibrilátora (AED) a je zaregistrovaný v databáze OS ZZS SR - mapa AED.

 

email: dhztulcik@gmail.com

Web, Facebook, Youtube - klikni pre otvorenie

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00