SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Beh májovým Tulčíkom 2017
Posvätenie Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie
Región Tulčík
Novoročný ohňostroj 2023
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
2.6.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Obec Tulčík
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Marek Kosc
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, uzatvorenej dňa 19.04.2023 podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Dátum uzavretia 2.6.2023
Dátum zverejnenia 2.6.2023
Dátum účinnosti 2.6.2023
Dátum ukončenia 2.6.2023
1.6.2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovanie zmesového komunálneho odpadu
KOSIT a.s.
Detail zmluvy 21/2023
Číslo 21/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 KOSIT a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36205214
Názov Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu
Predmet Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovanie zmesového komunálneho odpadu
Dátum uzavretia 29.5.2023
Dátum zverejnenia 1.6.2023
Dátum účinnosti 29.5.2023
Dátum ukončenia 1.6.2023
26.5.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ladislav Gajdoš
Ladislav Gajdoš
Detail zmluvy 20/2023
Číslo 20/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Ladislav Gajdoš
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ladislav Gajdoš
Cena 170,69
Dátum uzavretia 26.5.2023
Dátum zverejnenia 26.5.2023
Dátum účinnosti 26.5.2023
24.5.2023
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - prostriedky mechanizmu
AZ projekt s.r.o.
Detail zmluvy 05/2023
Číslo 05/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 AZ projekt s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 55 298 869
Názov Zmluva o manažmente projektu č. 05/2023
Predmet Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - prostriedky mechanizmu
Cena 9 800,00
Dátum uzavretia 22.5.2023
Dátum zverejnenia 24.5.2023
Dátum účinnosti 22.5.2023
Dátum ukončenia 24.5.2023
5.5.2023
Kúpno-predajní zmluva na motorové vozidlo
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Detail zmluvy 18/2023
Číslo 18/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Zmluvná strana 2 IČO 00200981
Názov Kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo
Predmet Kúpno-predajní zmluva na motorové vozidlo
Cena 24 802,37
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 2.5.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
5.5.2023
Poskytnutie dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 17/2023
Číslo 17/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 323 0803 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len "zmluva")
Predmet Poskytnutie dotácie
Cena 3 000
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 2.5.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
27.4.2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
Slovenský pozemkový fond
Detail zmluvy 16/2023
Číslo 16/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Slovenský pozemkový fond
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o prevode vlastníctva č.03275/2022-PKZP-K40352/22.00
Predmet Zmluva o prevode vlastníckeho práva
Dátum uzavretia 6.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
27.4.2023
Príloha č. 1 k Zmluve o separovanom odpade
ENVI-PAK, a.s.
Detail zmluvy 15/2023
Číslo 15/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 ENVI-PAK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Príloha č. 1 k Zmluve VK0720201525A
Predmet Príloha č. 1 k Zmluve o separovanom odpade
Dátum uzavretia 31.3.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
27.4.2023
Kúpna zmluva
Obec Tulčík
Detail zmluvy 14/2023
Číslo 14/2023
Zmluvná strana 1 Marek Kosc
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 215,10
Dátum uzavretia 19.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 19.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
20.3.2023
Zmluva o vývoze odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
Združenie obcí EKOTORYSA
Detail zmluvy 13/2023
Číslo 13/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Združenie obcí EKOTORYSA
Zmluvná strana 2 IČO 37937278
Názov Zmluva o vývoze veľkoobjemového odpadu - VOK
Predmet Zmluva o vývoze odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
Dátum uzavretia 20.3.2023
Dátum zverejnenia 20.3.2023
Dátum účinnosti 20.3.2023
Dátum ukončenia 31.12.2025
9.3.2023
Darovanie prebytočného hmotného majetku - Tabletový počítač Samsung Galaxy
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy 12/2022
Číslo 12/2022
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovanie prebytočného hmotného majetku - Tabletový počítač Samsung Galaxy
Cena 304,80
Dátum uzavretia 28.2.2023
Dátum zverejnenia 9.3.2023
Dátum účinnosti 28.2.2023
Dátum ukončenia 9.3.2023
15.2.2023
Zmluva o odchyte túlavých zvierat
Občianske združenie Druhá šanca
Detail zmluvy 11/2023
Číslo 11/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Občianske združenie Druhá šanca
Zmluvná strana 2 IČO 51806614
Názov Zmluva o odchyte túlavých zvierat
Predmet Zmluva o odchyte túlavých zvierat
Dátum uzavretia 13.2.2023
Dátum zverejnenia 15.2.2023
Dátum účinnosti 15.2.2023
Dátum ukončenia 12.2.2024
15.2.2023
Zmluva o reklame
Profesionálny register, s.r.o.
Detail zmluvy 10/2023
Číslo 10/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Profesionálny register, s.r.o.
Názov Zmluva o reklame
Predmet Zmluva o reklame
Cena 300,00
Dátum uzavretia 6.2.2023
Dátum zverejnenia 15.2.2023
Dátum účinnosti 6.2.2023
Dátum ukončenia 5.2.2024
16.1.2023
Kúpna zmluva
Obec Tulčík
Detail zmluvy 09/2023
Číslo 09/2023
Zmluvná strana 1 Ladislav Gajdoš, Mária Gajdošová
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občinsky zákonník") (
Predmet Kúpna zmluva
Cena 163,75
Dátum uzavretia 28.12.2022
Dátum zverejnenia 16.1.2023
Dátum účinnosti 16.1.2023
Dátum ukončenia 16.1.2023
11.1.2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 08/2023
Číslo 08/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dátum uzavretia 10.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Dátum účinnosti 10.1.2023
Dátum ukončenia 10.1.2025
11.1.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Obec Tulčík
Detail zmluvy 07/2023
Číslo 07/2023
Zmluvná strana 1 Tulčícke ochotnícke divadlo
Zmluvná strana 1 IČO 42089956
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Cena 500,00
Dátum uzavretia 3.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Dátum účinnosti 3.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
11.1.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Obec Tulčík
Detail zmluvy 06/2023
Číslo 06/2023
Zmluvná strana 1 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO Tulčík
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Cena 200,00
Dátum uzavretia 3.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Dátum účinnosti 3.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
11.1.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Obec Tulčík
Detail zmluvy 05/2023
Číslo 05/2023
Zmluvná strana 1 Klub Slovenských turistov Čakaň Tulčík
Zmluvná strana 1 IČO 42230241
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Cena 500,00
Dátum uzavretia 3.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Dátum účinnosti 3.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
11.1.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Obec Tulčík
Detail zmluvy 04/2023
Číslo 04/2023
Zmluvná strana 1 Hubári Tulčík
Zmluvná strana 1 IČO 42421250
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Cena 500,00
Dátum uzavretia 3.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Dátum účinnosti 3.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
11.1.2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Obec Tulčík
Detail zmluvy 03/2023
Číslo 03/2023
Zmluvná strana 1 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Šimona a Júdu v Tulčíku
Zmluvná strana 1 IČO 31969470
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Cena 10 000,00
Dátum uzavretia 3.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Dátum účinnosti 3.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • Ut: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • St: 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7,30 – 13,00