SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Tulčícke ochotnícke divadlo, Žobrácke dobrodružstvo-16.4.2023
Beh májovým Tulčíkom 2014
Beh májovým Tulčíkom 2017
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Beh májovým Tulčíkom 2024- ocenenia
Tulčícke ochotnícke divadlo, Žobrácke dobrodružstvo-16.4.2023
A
A
A

Postup podľa § 9 ods. 9

Pokiaľ zákazka nie je nadlimitnou, ani podlimitnou podľa Zákona o verejnom obstarávaní, uplatňuje verejný obstarávateľ postup podľa § 9 ods. 9 menovaného zákona.

Verejný obstarávateľ je povinný vo svojom profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním vtedy, ak je predpokladaná hodnota zákazky bez dane z pridanej hodnoty rovnaká alebo vyššia než 1000 EUR a zároveň:

- nižšia ako 20000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo

- nižšia ako 30000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác alebo

- nižšia ako 40000 EUR, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú potraviny.

Ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní zadanie zákazky najneskôr v deň jej zadania. 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky
Dátum
zverejnenia
Dátum
zadania
1. Odstránenie havarijného stavu - strecha TV na Základnej škole Tulčík č. 116  práce  24.01.2014  12.02.2014
 2. Odstránenie havarijného stavu školy - strecha telocvične  práce  19.06.2015  30.06.2015
 3. Zemné práce "Tulčík - vodovod I. etapa"  práce  05.03.2015  14.08.2015
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00