SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Kňazské jubileá 2017
Oslava životného jubilea 100. rokov- pani Anna Lešková
Beh májovým Tulčíkom 2016
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Beh májovým Tulčíkom 2016
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
A
A
A

Obecná rada

Obecná rada (OR) je zložená z poslancov OZ, ktorých volí OZ na celé funkčné obdobie. OR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom OZ. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

 

Funkcie OR:

rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ a organizuje prípravu podkladov na rokovanie OZ

zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy OZ alebo starostovi obce

pripravuje zasadnutia OZ a predkladá mu vlastné návrhy

zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva OZ a starostovi obce

organizuje a zjednocuje činnosť komisií OZ

plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia OZ

 

Členovia obecnej rady 

- Bc. Štefan Klobušovský

- Mgr. Martin Klempay

- Jozef Frimer

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00