SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Náhradná výsadba stromov na cintoríne
Beh Májovým Tulčíkom 2023_1.časť
Tanečná zábava 2023
Oslava životného jubilea 100. rokov- pani Anna Lešková
Stará krčma - súťaž vo varení gulášu 2023
Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
A
A
A

Tulčícke ochotnícke divadlo

Tulčícke ochotnícke divadlo oslávi tohto roku 85 rokov svojej činnosti. Počas týchto rokov súbor prešiel mnohými zmenami a transformáciami. V roku 2009 sa po dlhšej odmlke niekoľko nadšencov z bývalých ochotníkov podujalo pokračovať v dlhodobej tradícií a založili občianske združenie pod názvom „Tulčícke ochotnícke divadlo“ /TOD/. Členovia Rady TOD sú: Stanislav Bilka, František Husovský, Mária Frimerová, Daniela Greifová, Lenka Horvátová a Július Onofrej. Predsedníčkou TOD je Božena Horvátová. V revíznej komisii pracujú: Gabriel Drabiščák, Peter Klobušovský a Antónia Vavreková. V súčasnosti má súbor 32 členov, ktorých vekové zloženie je od 14 po 70 rokov.

     V minulom roku sme koncom októbra začali s nácvikom divadelnej hry od spisovateľa Karola Jančoška „Nové Kocúrkovo, alebo Kto sa hanbí, ten má prázdne gamby“. Túto hru na súčasnú dobu upravil Jozef Drabiščák a uviedli sme ju v premiére v Kultúrnom dome v Tulčíku 15. januára 2012 pod názvom „ New Kocúrkovo, alebo Biznis je biznis“. Pozvanie na premiéru prijali poslanci OZ, p. starostka, hlavný kontrolór ako aj dlhoroční zaslúžilí ochotnícki funkcionári a to konkrétne p. Tibor Bodák, p. Mikuláš Žemlička a p. Juraj Navrátil. Šarišské osvetové stredisko zastupovala metodička pre divadlo p. Dagmar Rusnáková, ktorá nás po premiére pozvala na prehliadku divadelných ochotníckych súborov „Dni s Táliou“ na 12.3.2012 do historickej budovy DJZ v Prešove. Na regionálnej súťažnej prehliadke sa zo siedmych zúčastnených súborov TOD umiestnilo v striebornom pásme na 1. mieste a získali sme postup na celoštátnu prehliadku amatérskych divadiel s dedinskou tématikou v Trebišove, ktorá by sa mala uskutočniť 7. - 9. júna 2012. Okrem toho sme sa s touto hrou predstavili aj v obciach: Terňa, Demjata, Spišské Vlachy, Spišská Teplica, Kysak, Vyšná Šebastová a v repríze v Tulčíku pre obce Trnkov, Okružná a Záhradné.

      V októbri sú naplánované oslavy 85. výročia založenia organizovaného divadla v Tulčíku. Sú rozdelené do dvoch dní a to 6.10.2012 - slávnosť pre pozvaných hostí, na ktorej sa zúčastnia bývalí a súčasní ochotníci, pozvaní profesionálni herci, p. starostka , poslanci OZ a pod. V programe sa TOD predstaví reprízou divadelnej hry „Nové Kocúrkovo“.

     Dňa 7.10.2012 sa uskutoční slávnostná akadémia pre verejnosť, kde vystúpia deti zo ZŠ v Tulčíku, Folklórny súbor Kaplička a pripravia sa ukážky z div. hier, ktoré sa v minulosti hrali v Tulčíku.

     Sprievodnými akciami osláv počas roka budú v mesiaci máj „Majáles“, v júni „Živé noviny“, a taktiež chceme prispieť vystúpením na Tulčíckom korze, ktoré sa bude konať v mesiaci august.

Súbor v súčasnosti pracuje na zriadení vlastnej webovej stránky.

 

Diplom udelený Tulčíckemu ochotníckemu divadlu

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00