SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Vianočná besiedka 25.12.2023
Október - mesiac úcty k starším (23.10.2016)
Zábery obce Tulčík
Zábery obce Tulčík
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Obec Tulčík
A
A
A

Obec Tulčík v súčasnosti

Životom pulzujúca obec v srdci Šariša. Leží na cestnej a železničnej spojnici miest Prešov a Bardejov, v malebnom údolí rieky Sekčov, v severnej časti prešovského okresu. Najstarším zachovaným priamym písomným dokladom o Tulčíku je dohoda uzavretá medzi kráľom Belom IV. a jágerským biskupom Lambertom z 23. februára 1248. Poznatky hovoria, že tulčícke sídlisko jestvovalo nielen pred 13., ale zaiste už pred 11. storočím. Z tohto obdobia pochádza katolícky kostol Sv. Šimona a Júdu, ktorý bol v 17. storočí prestavaný. Základom názvu obce bolo slovanské slovo „tul“ vo význame puzdro na šípy. Až do konca 14. storočia bol Tulčík nepretržite majetkom uhorských kráľov. V roku 1410 kráľ Žigmund daroval obec Tulčík šľachticom z Kapušian, ktorí ju pričlenili do svojho hradného panstva. V roku 1843 sa tulčícky majetok dostal do rúl šľachtickej rodiny Ghillányiovcov. K historicky zaujímavým patria aj šľachtické kaštiele Kapiovcov, tzv. vyšný a nižný. Veľký chotár obce / 1281 ha / je pestro členitý. / od 270 do 550 m.n.m./.Vyhľadávaný je prameň minerálnej vody. Súčasný Tulčík je rozvinutá obec, s prevažne poľnohospodárskym zameraním, orientovaným na družstevnú formu hospodárenia.

Na území obce pôsobí niekoľko súkromných firiem a podnikateľov. Väčšina pracujúcich odchádza za prácou najmä do blízkeho Prešova. Obec má k 31.12.2023 počet obyvateľov 1327, obývaných 373 rodinných domov a bytov s veľmi dobrou vybavenosťou. Vzdelanostná úroveň je vysoká vďaka veľkému počtu stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ku katolíckej viere sa hlási takmer 100% obyvateľov. Obec je plne elektrifikovaná a od roku 1997 aj plynofikovaná. Tulčík je obec s bohatou športovou a kultúrnou tradíciou a širokou záujmovou činnosťou. V klube sú od roku 1933 organizovaní futbalisti.  V obci pracujú aj mnohé organizácie a združenia ako sú: Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Klub dôchodcov Striebro, Chovatelia poštových holubov, Drobnochovatelia, Poľovnícke združenie Sekčov, Dobrovoľný hasičský zbor, Klub slovenských turistov Čakaň Tulčík, Hubári Tulčík.

Tradíciu starých spolkov zachovávajú členovia pozemkových spoločenstiev: KIKAPA Tulčík a URBAR Tulčík. Na území obce pôsobí aj známe Lesoochranárske združenie VLK.

Pôsobenie obce je zamerané hlavne na činnosti spojené so zvyšovaním životnej úrovne občanov.

Nadmorská výška: 286 m

Rozloha: 12 809 330 m2

Počet obyvateľov: 1327

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00