SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Adventný veniec 2016
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Október - mesiac úcty k starším (23.10.2016)
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
A
A
A

VZN

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
3.12.2022
Návrh VZN 3/2020 o odpadoch
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Návrh VZN 3/2020 o odpadoch
3.12.2022
VZN č. 02/2020 o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 02/2020 o správnych poplatkoch
3.12.2022
VZN č 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk obce Tulčík
3.12.2022
Oznámenie o oprave číslovania VZN
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Oznámenie o oprave číslovania VZN
3.12.2022
VZN č. 4/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 4/2019
3.12.2022
VZN č. 3/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 3/2019
3.12.2022
VZN č. 2/2019
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2019
3.12.2022
VZN č. 1/2019 o držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2019 o držaní psov
3.12.2022
VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tulčík č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tulčík č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
3.12.2022
VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík
3.12.2022
VZN č. 1/2016 Požiarny poriadok obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2016 Požiarny poriadok obce Tulčík
3.12.2022
Príloha č. 3 k VZ č. 1/2016 Štatút hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Príloha č. 3 k VZ č. 1/2016 Štatút hasičskej jednotky Dobrovoľného hasičského zboru
3.12.2022
VZN č. 1/2015 o čistote a verejnom poriadku na území obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2015 o čistote a verejnom poriadku na území obce Tulčík
3.12.2022
Dodatok č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tulčík (účinnosť od 01.01.2016)
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov Dodatok č. 1/2015, ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tulčík (účinnosť od 01.01.2016)
3.12.2022
VZN č. 1/2014, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Technickej miestnosti na území obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2014, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska a Technickej miestnosti na území obce Tulčík
3.12.2022
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Tulčík
3.12.2022
VZN č. 1/2012 o správe, údržbe prameňa kyslej vody a verejného priestranstva v jeho okolí a zabezpečení verejného poriadku v týchto priestoroch
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2012 o správe, údržbe prameňa kyslej vody a verejného priestranstva v jeho okolí a zabezpečení verejného poriadku v týchto priestoroch
3.12.2022
VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3.12.2022
VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Tulčík
3.12.2022
VZN č. 1/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Tulčík
Detail dokumentu
Dátum 3.12.2022
Názov VZN č. 1/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Tulčík
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00