SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Kňazské jubileá 2017
Tulčícke korzo 2023
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Adventný veniec 2016
Detail zmluvy 931/230/2008IÚ
Číslo 931/230/2008IÚ
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Dodatok č. 6 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka č. 931/230/2008/IÚ na časť stavby "Tulčík - Vodovod"
Predmet Dodatok č. 6 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka č. 931/230/2008/IÚ na časť stavby "Tulčík - Vodovod"
Dátum uzavretia 11.9.2023
Dátum zverejnenia 25.9.2023
Dátum účinnosti 26.9.2023
Dátum ukončenia 25.9.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
23.11.2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-18-0124
KOSIT a.s.
Detail zmluvy 41/2023
Číslo 41/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 KOSIT a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36205214
Predmet Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-18-0124
Dátum uzavretia 23.11.2023
Dátum zverejnenia 23.11.2023
Dátum účinnosti 23.11.2023
Dátum ukončenia 23.11.2023
22.11.2023
Dodávka vody
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy 40/2023
Číslo 40/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36570460
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve č. 50-000142902PO2018
Predmet Dodávka vody
Dátum uzavretia 16.11.2023
Dátum zverejnenia 22.11.2023
Dátum účinnosti 16.11.2023
Dátum ukončenia 22.11.2023
3.11.2023
Nájom nebytových priestorov
Obec Tulčík
Detail zmluvy 392023
Číslo 392023
Zmluvná strana 1 Slovak Telekom, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 35763469
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Predmet Nájom nebytových priestorov
Cena 600,00
Dátum uzavretia 3.11.2023
Dátum zverejnenia 3.11.2023
Dátum účinnosti 1.1.2024
Dátum ukončenia 31.12.2028
3.11.2023
"Tulčík - parkovacia plocha pri cintoríne"
Matúš Rákoš
Detail zmluvy 2023/199
Číslo 2023/199
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Matúš Rákoš
Zmluvná strana 2 IČO 44220791
Názov Zmluva o dielo
Predmet "Tulčík - parkovacia plocha pri cintoríne"
Cena 7 803,83
Dátum uzavretia 2.11.2023
Dátum zverejnenia 3.11.2023
Dátum účinnosti 3.11.2023
Dátum ukončenia 3.11.2023
25.10.2023
"Osvetlenie priechodu pre chodcov"
EL VO mont s.r.o.
Detail zmluvy 37/2023
Číslo 37/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 EL VO mont s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47418010
Názov Zmluva o dielo
Predmet "Osvetlenie priechodu pre chodcov"
Cena 5995,91
Dátum uzavretia 24.10.2023
Dátum zverejnenia 25.10.2023
Dátum účinnosti 25.10.2023
Dátum ukončenia 25.10.2023
4.10.2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Komunálna poisťovňa
Detail zmluvy 5190064512
Číslo 5190064512
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Predmet Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu
Cena 10
Dátum uzavretia 4.10.2023
Dátum zverejnenia 4.10.2023
Dátum účinnosti 4.10.2023
Dátum ukončenia 31.3.2024
29.9.2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Lipka Marek, Tulčík 289
Detail zmluvy 35/2023
Číslo 35/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Ing. Lipka Marek, Tulčík 289
Zmluvná strana 2 IČO 35279621
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,Obchodný zákonník v zmene neskorších predpisov
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Cena 900
Dátum uzavretia 27.9.2023
Dátum zverejnenia 29.9.2023
Dátum účinnosti 29.9.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
26.9.2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Detail zmluvy 23/37/054/2816
Číslo 23/37/054/2816
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda
Predmet Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb
Dátum uzavretia 25.9.2023
Dátum zverejnenia 26.9.2023
Dátum účinnosti 5.10.2023
Dátum ukončenia 31.3.2024
25.9.2023
Dodatok č. 6 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka č. 931/230/2008/IÚ na časť stavby "Tulčík - Vodovod"
Obec Tulčík
Detail zmluvy 931/230/2008IÚ
Číslo 931/230/2008IÚ
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Dodatok č. 6 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka č. 931/230/2008/IÚ na časť stavby "Tulčík - Vodovod"
Predmet Dodatok č. 6 k Zmluve o postúpení práv a povinností stavebníka č. 931/230/2008/IÚ na časť stavby "Tulčík - Vodovod"
Dátum uzavretia 11.9.2023
Dátum zverejnenia 25.9.2023
Dátum účinnosti 26.9.2023
Dátum ukončenia 25.9.2023
20.9.2023
Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tulčík na roky 2024 - 2030"
RNDr, Radomír Babiak, PhD.
Detail zmluvy 32/2023
Číslo 32/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 RNDr, Radomír Babiak, PhD.
Zmluvná strana 2 IČO 48139572
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tulčík na roky 2024 - 2030"
Cena 980
Dátum uzavretia 5.9.2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum účinnosti 6.9.2023
Dátum ukončenia 1.12.2023
20.9.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy ZLP-VT-2023-0450
Číslo ZLP-VT-2023-0450
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 14.9.2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum účinnosti 15.9.2023
Dátum ukončenia 20.9.2023
24.7.2023
Zmluva o poskytnutí NFP na riešenie migračných výziev v obci Tulčík
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy IROP-Z302091DAY1-91-108
Číslo IROP-Z302091DAY1-91-108
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP na riešenie migračných výziev v obci Tulčík
Cena 31 200
Dátum uzavretia 24.7.2023
Dátum zverejnenia 24.7.2023
Dátum účinnosti 25.7.2023
Dátum ukončenia 24.7.2023
21.7.2023
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 639/2023/OPR
Číslo 639/2023/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 639/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Cena 4000,00
Dátum uzavretia 20.7.2023
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum účinnosti 20.7.2023
Dátum ukončenia 30.11.2023
21.7.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia
Detail zmluvy 28/2023
Číslo 28/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 19.7.2023
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum účinnosti 21.7.2023
Dátum ukončenia 21.7.2023
13.7.2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 27/2023
Číslo 27/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 13.7.2023
13.7.2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 26/2023
Číslo 26/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 1.1.0001
21.6.2023
Nájomná zmluva00200
Obec Tulčík
Detail zmluvy 25/2023
Číslo 25/2023
Zmluvná strana 1 Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Zmluvná strana 1 IČO 00200981
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Nájomná zmluva Č.z.:ú-OcÚ-2023/2124
Predmet Nájomná zmluva00200
Cena 69,83 €
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
Dátum ukončenia 21.6.2023
21.6.2023
Zámenná zmluva
Obec Tulčík
Detail zmluvy 24/2023
Číslo 24/2023
Zmluvná strana 1 František Mihok
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámenná zmluva
Dátum uzavretia 14.5.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Dátum účinnosti 21.6.2023
Dátum ukončenia 21.6.2023
15.6.2023
Odkúpenie pozemkov pod vodojemom
Obec Tulčík
Detail zmluvy 23/2023
Číslo 23/2023
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Kúpna zmluva
Predmet Odkúpenie pozemkov pod vodojemom
Cena 100
Dátum uzavretia 15.6.2023
Dátum zverejnenia 15.6.2023
Dátum účinnosti 2.6.2023
Dátum ukončenia 15.6.2023
2.6.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Obec Tulčík
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Marek Kosc
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, uzatvorenej dňa 19.04.2023 podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Dátum uzavretia 2.6.2023
Dátum zverejnenia 2.6.2023
Dátum účinnosti 2.6.2023
Dátum ukončenia 2.6.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00