SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Tulčícke korzo 2023
Beh májovým Tulčíkom 2017
Kňazské jubileá 2017
Adventný veniec 2016
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Detail zmluvy 04/2023
Číslo 04/2023
Zmluvná strana 1 Hubári Tulčík
Zmluvná strana 1 IČO 42421250
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tulčík
Cena 500,00
Dátum uzavretia 3.1.2023
Dátum zverejnenia 11.1.2023
Dátum účinnosti 3.1.2023
Dátum ukončenia 31.12.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.9.2023
Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tulčík na roky 2024 - 2030"
RNDr, Radomír Babiak, PhD.
Detail zmluvy 32/2023
Číslo 32/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 RNDr, Radomír Babiak, PhD.
Zmluvná strana 2 IČO 48139572
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tulčík na roky 2024 - 2030"
Cena 980
Dátum uzavretia 5.9.2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum účinnosti 6.9.2023
Dátum ukončenia 1.12.2023
20.9.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy ZLP-VT-2023-0450
Číslo ZLP-VT-2023-0450
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 14.9.2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum účinnosti 15.9.2023
Dátum ukončenia 20.9.2023
24.7.2023
Zmluva o poskytnutí NFP na riešenie migračných výziev v obci Tulčík
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy IROP-Z302091DAY1-91-108
Číslo IROP-Z302091DAY1-91-108
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP na riešenie migračných výziev v obci Tulčík
Cena 31 200
Dátum uzavretia 24.7.2023
Dátum zverejnenia 24.7.2023
Dátum účinnosti 25.7.2023
Dátum ukončenia 24.7.2023
21.7.2023
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 639/2023/OPR
Číslo 639/2023/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 639/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Cena 4000,00
Dátum uzavretia 20.7.2023
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum účinnosti 20.7.2023
Dátum ukončenia 30.11.2023
21.7.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia
Detail zmluvy 28/2023
Číslo 28/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 19.7.2023
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum účinnosti 21.7.2023
Dátum ukončenia 21.7.2023
13.7.2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 27/2023
Číslo 27/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 13.7.2023
13.7.2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 26/2023
Číslo 26/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 1.1.0001
21.6.2023
Nájomná zmluva00200
Obec Tulčík
Detail zmluvy 25/2023
Číslo 25/2023
Zmluvná strana 1 Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Zmluvná strana 1 IČO 00200981
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Nájomná zmluva Č.z.:ú-OcÚ-2023/2124
Predmet Nájomná zmluva00200
Cena 69,83 €
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
Dátum ukončenia 21.6.2023
21.6.2023
Zámenná zmluva
Obec Tulčík
Detail zmluvy 24/2023
Číslo 24/2023
Zmluvná strana 1 František Mihok
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámenná zmluva
Dátum uzavretia 14.5.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Dátum účinnosti 21.6.2023
Dátum ukončenia 21.6.2023
15.6.2023
Odkúpenie pozemkov pod vodojemom
Obec Tulčík
Detail zmluvy 23/2023
Číslo 23/2023
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Kúpna zmluva
Predmet Odkúpenie pozemkov pod vodojemom
Cena 100
Dátum uzavretia 15.6.2023
Dátum zverejnenia 15.6.2023
Dátum účinnosti 2.6.2023
Dátum ukončenia 15.6.2023
2.6.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Obec Tulčík
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Marek Kosc
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, uzatvorenej dňa 19.04.2023 podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Dátum uzavretia 2.6.2023
Dátum zverejnenia 2.6.2023
Dátum účinnosti 2.6.2023
Dátum ukončenia 2.6.2023
1.6.2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovanie zmesového komunálneho odpadu
KOSIT a.s.
Detail zmluvy 21/2023
Číslo 21/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 KOSIT a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36205214
Názov Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu
Predmet Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovanie zmesového komunálneho odpadu
Dátum uzavretia 29.5.2023
Dátum zverejnenia 1.6.2023
Dátum účinnosti 29.5.2023
Dátum ukončenia 1.6.2023
26.5.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ladislav Gajdoš
Ladislav Gajdoš
Detail zmluvy 20/2023
Číslo 20/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Ladislav Gajdoš
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ladislav Gajdoš
Cena 170,69
Dátum uzavretia 26.5.2023
Dátum zverejnenia 26.5.2023
Dátum účinnosti 26.5.2023
24.5.2023
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - prostriedky mechanizmu
AZ projekt s.r.o.
Detail zmluvy 05/2023
Číslo 05/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 AZ projekt s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 55 298 869
Názov Zmluva o manažmente projektu č. 05/2023
Predmet Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - prostriedky mechanizmu
Cena 9 800,00
Dátum uzavretia 22.5.2023
Dátum zverejnenia 24.5.2023
Dátum účinnosti 22.5.2023
Dátum ukončenia 24.5.2023
5.5.2023
Kúpno-predajní zmluva na motorové vozidlo
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Detail zmluvy 18/2023
Číslo 18/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Zmluvná strana 2 IČO 00200981
Názov Kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo
Predmet Kúpno-predajní zmluva na motorové vozidlo
Cena 24 802,37
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 2.5.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
5.5.2023
Poskytnutie dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 17/2023
Číslo 17/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 323 0803 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len "zmluva")
Predmet Poskytnutie dotácie
Cena 3 000
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 2.5.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
27.4.2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
Slovenský pozemkový fond
Detail zmluvy 16/2023
Číslo 16/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Slovenský pozemkový fond
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o prevode vlastníctva č.03275/2022-PKZP-K40352/22.00
Predmet Zmluva o prevode vlastníckeho práva
Dátum uzavretia 6.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
27.4.2023
Príloha č. 1 k Zmluve o separovanom odpade
ENVI-PAK, a.s.
Detail zmluvy 15/2023
Číslo 15/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 ENVI-PAK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Príloha č. 1 k Zmluve VK0720201525A
Predmet Príloha č. 1 k Zmluve o separovanom odpade
Dátum uzavretia 31.3.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
27.4.2023
Kúpna zmluva
Obec Tulčík
Detail zmluvy 14/2023
Číslo 14/2023
Zmluvná strana 1 Marek Kosc
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 215,10
Dátum uzavretia 19.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 19.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
20.3.2023
Zmluva o vývoze odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
Združenie obcí EKOTORYSA
Detail zmluvy 13/2023
Číslo 13/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Združenie obcí EKOTORYSA
Zmluvná strana 2 IČO 37937278
Názov Zmluva o vývoze veľkoobjemového odpadu - VOK
Predmet Zmluva o vývoze odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
Dátum uzavretia 20.3.2023
Dátum zverejnenia 20.3.2023
Dátum účinnosti 20.3.2023
Dátum ukončenia 31.12.2025
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00