SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Aktivity našich poľovníkov pri čistení prírody
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Beh májovým Tulčíkom 2017
Oslava 90.výročia futbalového klubu Tulčík
Beh májovým Tulčíkom 2016
Detail zmluvy 16/2023
Číslo 16/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Slovenský pozemkový fond
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o prevode vlastníctva č.03275/2022-PKZP-K40352/22.00
Predmet Zmluva o prevode vlastníckeho práva
Dátum uzavretia 6.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
20.9.2023
Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tulčík na roky 2024 - 2030"
RNDr, Radomír Babiak, PhD.
Detail zmluvy 32/2023
Číslo 32/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 RNDr, Radomír Babiak, PhD.
Zmluvná strana 2 IČO 48139572
Názov Zmluva o dielo
Predmet Vypracovanie "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tulčík na roky 2024 - 2030"
Cena 980
Dátum uzavretia 5.9.2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum účinnosti 6.9.2023
Dátum ukončenia 1.12.2023
20.9.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Detail zmluvy ZLP-VT-2023-0450
Číslo ZLP-VT-2023-0450
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Zmluvná strana 2 IČO 45736359
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Predmet Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dátum uzavretia 14.9.2023
Dátum zverejnenia 20.9.2023
Dátum účinnosti 15.9.2023
Dátum ukončenia 20.9.2023
24.7.2023
Zmluva o poskytnutí NFP na riešenie migračných výziev v obci Tulčík
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy IROP-Z302091DAY1-91-108
Číslo IROP-Z302091DAY1-91-108
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Zmluva o poskytnutí NFP na riešenie migračných výziev v obci Tulčík
Cena 31 200
Dátum uzavretia 24.7.2023
Dátum zverejnenia 24.7.2023
Dátum účinnosti 25.7.2023
Dátum ukončenia 24.7.2023
21.7.2023
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Prešovský samosprávny kraj
Detail zmluvy 639/2023/OPR
Číslo 639/2023/OPR
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Prešovský samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 37870475
Názov Zmluva č. 639/2023/OPR o poskytnutí dotácie
Predmet Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja
Cena 4000,00
Dátum uzavretia 20.7.2023
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum účinnosti 20.7.2023
Dátum ukončenia 30.11.2023
21.7.2023
Zmluva o poskytovaní služieb
O2 Slovakia
Detail zmluvy 28/2023
Číslo 28/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 O2 Slovakia
Zmluvná strana 2 IČO 47259116
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum uzavretia 19.7.2023
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum účinnosti 21.7.2023
Dátum ukončenia 21.7.2023
13.7.2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 27/2023
Číslo 27/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 13.7.2023
13.7.2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Východoslovenská energetika a.s.
Detail zmluvy 26/2023
Číslo 26/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Východoslovenská energetika a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 44483767
Názov Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Predmet Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Dátum uzavretia 28.6.2023
Dátum zverejnenia 13.7.2023
Dátum účinnosti 1.8.2023
Dátum ukončenia 1.1.0001
21.6.2023
Nájomná zmluva00200
Obec Tulčík
Detail zmluvy 25/2023
Číslo 25/2023
Zmluvná strana 1 Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Zmluvná strana 1 IČO 00200981
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Nájomná zmluva Č.z.:ú-OcÚ-2023/2124
Predmet Nájomná zmluva00200
Cena 69,83 €
Dátum uzavretia 19.6.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Dátum účinnosti 1.7.2023
Dátum ukončenia 21.6.2023
21.6.2023
Zámenná zmluva
Obec Tulčík
Detail zmluvy 24/2023
Číslo 24/2023
Zmluvná strana 1 František Mihok
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámenná zmluva
Dátum uzavretia 14.5.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Dátum účinnosti 21.6.2023
Dátum ukončenia 21.6.2023
15.6.2023
Odkúpenie pozemkov pod vodojemom
Obec Tulčík
Detail zmluvy 23/2023
Číslo 23/2023
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Kúpna zmluva
Predmet Odkúpenie pozemkov pod vodojemom
Cena 100
Dátum uzavretia 15.6.2023
Dátum zverejnenia 15.6.2023
Dátum účinnosti 2.6.2023
Dátum ukončenia 15.6.2023
2.6.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Obec Tulčík
Detail zmluvy 22/2023
Číslo 22/2023
Zmluvná strana 1 Marek Kosc
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, uzatvorenej dňa 19.04.2023 podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Marek Kosc
Dátum uzavretia 2.6.2023
Dátum zverejnenia 2.6.2023
Dátum účinnosti 2.6.2023
Dátum ukončenia 2.6.2023
1.6.2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovanie zmesového komunálneho odpadu
KOSIT a.s.
Detail zmluvy 21/2023
Číslo 21/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 KOSIT a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36205214
Názov Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovania zmesového komunálneho odpadu
Predmet Zmluva o spracovaní osobných údajov pre poskytovanie služieb v oblasti zberu, odvozu a spracovanie zmesového komunálneho odpadu
Dátum uzavretia 29.5.2023
Dátum zverejnenia 1.6.2023
Dátum účinnosti 29.5.2023
Dátum ukončenia 1.6.2023
26.5.2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ladislav Gajdoš
Ladislav Gajdoš
Detail zmluvy 20/2023
Číslo 20/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Ladislav Gajdoš
Názov Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve uzatvorenej podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník")
Predmet Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Ladislav Gajdoš
Cena 170,69
Dátum uzavretia 26.5.2023
Dátum zverejnenia 26.5.2023
Dátum účinnosti 26.5.2023
24.5.2023
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - prostriedky mechanizmu
AZ projekt s.r.o.
Detail zmluvy 05/2023
Číslo 05/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 AZ projekt s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 55 298 869
Názov Zmluva o manažmente projektu č. 05/2023
Predmet Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - prostriedky mechanizmu
Cena 9 800,00
Dátum uzavretia 22.5.2023
Dátum zverejnenia 24.5.2023
Dátum účinnosti 22.5.2023
Dátum ukončenia 24.5.2023
5.5.2023
Kúpno-predajní zmluva na motorové vozidlo
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Detail zmluvy 18/2023
Číslo 18/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
Zmluvná strana 2 IČO 00200981
Názov Kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo
Predmet Kúpno-predajní zmluva na motorové vozidlo
Cena 24 802,37
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 2.5.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
5.5.2023
Poskytnutie dotácie
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 17/2023
Číslo 17/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov Zmluva č. 323 0803 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorenej v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len "zmluva")
Predmet Poskytnutie dotácie
Cena 3 000
Dátum uzavretia 2.5.2023
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum účinnosti 2.5.2023
Dátum ukončenia 5.5.2023
27.4.2023
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
Slovenský pozemkový fond
Detail zmluvy 16/2023
Číslo 16/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Slovenský pozemkový fond
Zmluvná strana 2 IČO 17335345
Názov Zmluva o prevode vlastníctva č.03275/2022-PKZP-K40352/22.00
Predmet Zmluva o prevode vlastníckeho práva
Dátum uzavretia 6.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
27.4.2023
Príloha č. 1 k Zmluve o separovanom odpade
ENVI-PAK, a.s.
Detail zmluvy 15/2023
Číslo 15/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 ENVI-PAK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35858010
Názov Príloha č. 1 k Zmluve VK0720201525A
Predmet Príloha č. 1 k Zmluve o separovanom odpade
Dátum uzavretia 31.3.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 27.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
27.4.2023
Kúpna zmluva
Obec Tulčík
Detail zmluvy 14/2023
Číslo 14/2023
Zmluvná strana 1 Marek Kosc
Zmluvná strana 2 Obec Tulčík
Zmluvná strana 2 IČO 00327913
Názov Kúpna zmluva
Predmet Kúpna zmluva
Cena 215,10
Dátum uzavretia 19.4.2023
Dátum zverejnenia 27.4.2023
Dátum účinnosti 19.4.2023
Dátum ukončenia 27.4.2023
20.3.2023
Zmluva o vývoze odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
Združenie obcí EKOTORYSA
Detail zmluvy 13/2023
Číslo 13/2023
Zmluvná strana 1 Obec Tulčík.
Zmluvná strana 1 IČO 00327913
Zmluvná strana 2 Združenie obcí EKOTORYSA
Zmluvná strana 2 IČO 37937278
Názov Zmluva o vývoze veľkoobjemového odpadu - VOK
Predmet Zmluva o vývoze odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
Dátum uzavretia 20.3.2023
Dátum zverejnenia 20.3.2023
Dátum účinnosti 20.3.2023
Dátum ukončenia 31.12.2025
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00