Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tulčíku

 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tulčíku na deň 23.9.2022 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).