Voľby do samosprávy

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Oznámenie o uzatvorení volebných odvodov a o určení počtu poslancov 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obec@tulcik.sk

Oznámenie o doručení kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obce a do orgánov

samosprávnych krajov 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Tulčík 

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva VÚC 

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku vollieb v obci Tulčík 

 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).