Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN

Zmeny a doplnky č. 3 Územný plán obce Tulčík

VZN 2022

Sprievodná správa

Oznámenie

Náložka č.1


Náložka č.2

Náložka č.3

V.č. 1

V.č. 2

V.č. 3

V.č. 5

 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).