Vydanie potvrdenia o pobyte

 K vybaveniu potrebujete:

Obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené: 

Poplatok:

  

Súbory na stiahnutie:

  

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu (fyzická osoba)

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu (právnická osoba)

 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).