Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením prevádzky na území obce Tulčík

K vybaveniu potrebujete:

Obecný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady:

Poplatok:

Lehota na vybavenie:

 

Súbory na stiahnutie:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením prevádzky na území obce Tulčík 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).