Návrh na vydanie územného rozhodnutia


K vybaveniu potrebujete:

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.


Poplatok:


Lehota na vybavenie:

do 60 dní od podania návrhu

 

Súbory na stiahnutie:

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).