Návrh na povolenie zmeny stavby

K vybaveniu potrebujete:

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

Lehota na vybavenie:

Súbory na stiahnutie:

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).