Drobné stavby

Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce

Príjem žiadostí pre obec Tulčík:
Sekretariát

Tel. kontakt: 051 / 7481 249

 

- stavebný zákon č. 50/1976 Z.z. v znení zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., vyhlášky č. 453/2000 Z.z., vyhlášky č. 532/2002 Z.z.


K vybaveniu potrebujete:


Pri ohlásení drobnej stavby:


Pri ohlásení oplotenia:


Pri ohlásení prípojky inžinierskych sietí:


Pri ohlásení stavebných úprav (udržiavacích prác):

Poznámka: Žiadatelia v žiadosti uvedú všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Meno a vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľnosti, ak sa na uskutočnenie stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti.

Upozornenie:  Domové prípojky sú drobné stavby. Platí to čo pre drobné stavby.

S výstavbou možno začať po doručení písomného oznámenia Obce, stavebného úradu, že k uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky.


Poplatok:


Lehota na vybavenie:

 Súbory na stiahnutie:

 Ohlásenie drobnej stavby 
 
 

 

 

Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).