Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 24.01.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 14.02.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 08.04.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 27.5.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 27.6.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 14.7.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 1.8. a 2.8.2022  

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 23.9.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo d§a 10.10.2022 

Zápisnica zo zasadnutia OZ  Tulčíku zo dňa 17.10.2022 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 25 11 2022 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).