Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku rok 2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 24.01.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 14.02.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ v Tulčíku zo dňa 08.04.2022 


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).