Oznámenie

Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 2/2018 územného plánu obce Tulčík

Žiadosť o stanovisko - oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov č. 2/2018 územného plánu obce Tulčík - § 31 ods. 2 s poukázaním na § 22 ods. 2 stavebného zákona


Článok je tlačený z portálu tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).