Oznamy

« predchádzajúcastrana 2/8nasledujúca »

Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Rekonštrukcia interiéru kuchyne ZŠ v Tulčíku" (28.05.2019)

Prílohy sa nachádzajú: - Hlavná stránka
- Verejné obstarávanie
- Podlimitné zákazky

Zmena termínu predkladania ponúk!!!

Deň MATIEK (04.05.2019)

Množstvo triedeného zberu za rok 2018 (03.05.2019)

Oznam FINANČNÁ SPRÁVA (30.04.2019)

Prihláška psa do evidencie (24.04.2019)

Tlačivo sa nachádza v záložke Tlačivá a dokumenty
« predchádzajúcastrana 2/8nasledujúca »