Náhodná fotografia

Periodický odpočet vodomerov

 Dňa 11.01.2022 v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod. bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - závod Prešov vykonávať periodický odpočet vodomerov.

Z tohto dôvodu žiadame odberateľov, aby sprístupnili vodomery k odpočtu.