Náhodná fotografia

Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením prevádzky na území obce Tulčík

K vybaveniu potrebujete:

  • Živnostenský list, resp. výpis z obchodného registra,
  • List vlastníctva k nehnuteľnosti (v prípade vlastných priestorov),
  • Nájomná zmluva (v prípade prenajatých priestorov).

Obecný úrad má právo vyžiadať si podľa potreby ďalšie doplňujúce doklady:

  • Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k prevádzke,
  • Stanovisko ORHZZ (požiarna ochrana),
  • Doklad ako bude riešené zásobovanie a parkovanie vozidiel, výmera v m2,
  • Doklad o likvidácii komunálneho odpadu.

Poplatok:

  • bez poplatku

Lehota na vybavenie:

  • na počkanie

 

Súbory na stiahnutie:

 

Žiadosť o vydanie súhlasu so zriadením prevádzky na území obce Tulčík