Náhodná fotografia

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku rok 2022