Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Rekonštrukcia interiéru kuchyne ZŠ v Tulčíku"

Prílohy sa nachádzajú: - Hlavná stránka
- Verejné obstarávanie
- Podlimitné zákazky

Zmena termínu predkladania ponúk!!!

 

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - "Rekonštrukcia interiéru kuchyne ZŠ v Tulčíku"