Verejná vyhláška

Rozhodnutie o predĺžení platnosti úze,ného rozhodnutia