Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2018