Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie

Zverejnenie údajov - Voľby 2018