Oznam –Voľby VÚC

Oznam –Voľby VÚC

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov  v  roku 2017 :

obec@tulcik.sk

                                                                                                                            Mária Paľová

                                                                                                                            zapisovateľka OVK v Tulčíku