Edukatívne video o triedení odpadu

Edukatívne video o triedení odpadu

Viac informácií o tom, ako znížiť tvorbu odpadu a správne triediť odpad nájdete na stránke: www.triedime.sk