Výstavba farmy pre dojnice Tulčík - zverejnenie zámeru

Výstavba farmy pre dojnice Tulčík - Zámer pre zisťovacie konanie

 

Ďalšie informácie sú zverejnené na adrese:

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vystavba-farmy-pre-dojnice-tulcik