Zmluvy 2017

  Odberateľ Dodávateľ Predmet zmluvy Označenie
Dátum
uzatvorenia
Dátum
zverejnenia
 

Obec Tulčík

/cedent/

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice, IČO: 36570460

/cesionár/

Úprava - poníženie rozsahu cedovanej časti stavby: "Tulčík - vodovod" Dodatok č. 4 k Zmluve o postúpení práv investora č. 931/230/2008/IÚ na stavbe: "Tulčík - vodovod" 11.01.2017 11.01.2017
  Obec Tulčík  Sabína Senderáková, 082 13 Tulčík 13  Predaj pozemku v KÚ Tulčík, LV 1256 KN-E 338/314 - orná pôda  Notárska zápisnica N 116/2017, Nz 8129/2017, NCRIs 8282/2017 13.03.2017 13.03.2017
  Obec Tulčík OZÓN Hanušovce a.s., Petrovce 129, 094 31 Petrovce, IČO: 36450758 Zabezpečenie zneľkodňovania odpadu dodaného dodávateľom Zmluva o zneškodňovaní odpadu 31.03.2017 31.03.2017
  Obec Tulčík XANAX, s.r.o., Levočská 2, 08001 Prešov, IČO: 47024437 Realizácia stavby v rozsahu zadefinovanom rozpočtom. Názov stavby: "Odstránenie havarijného stavu - fasáda - telocvičňa 2 časť"  Zmluva o dielo č. 201708 28.04.2017 28.04.2017
  Obec Tulčík Kudelka Juraj, Turie 139, 01312 Turie Náhradný diel na Uaz 452, zadná náprava úplná Kúpna zmluva 06.06.2017 06.06.2017
  Obec Tulčík Prosperujúca Európa, Talinská 2687/8, 04012 Košice, IČO: 42407095 Odborné poradenstvo pre proces prípravy a implementácie projektu Zmluva o vytvorení diela 21.06.2017 21.06.2017
  Obec Tulčík Prosperujúca Európa, Talinská 2687/8, 04012 Košice, IČO: 42407095 Doplnenie Zmluvy o dielo zo dňa 21.06.2017 Dodatok k Zmluve o dielo 21.06.2017 21.06.2017