Správne poplatky - stavebná správa - od 1. 1. 2015

Prehľad správnych poplatkov - stavebná správa - od 1. 1. 2015