Náhodná fotografia

Hasiči

Základné informácie o DHZ/DHZO:

 • Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) je základným článkom organizácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, ktorá je občianskym združením. Všetci členovia vykonávajú povinnosti spojené s fungovaním bez nároku na odmenu a vo svojom voľnom čase. Dobrovoľný hasičský zbor Tulčík na základe platnej legislatívy vykonáva činnosť dobrovoľného hasičského zboru obce.
   
 • Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) vykonáva záchranné práce pri požiaroch, povodniach, dopravných nehodách a iných mimoriadnych udalostiach, podľa vybavenia jednotky. V praxi sa ukazuje, že pri povodniach, veterných smrštiach a snehových kalamitách nie je niekedy možné pokrytie územia okolia obcí iba jednotkou okresného riaditeľstva HaZZ, preto je obyvateľom k dispozícii aj dobrovoľný hasičský zbor obce.

  Povinnosť obce založiť Dobrovoľný hasičský zbor obce v obciach nad 500 obyvateľov určuje zákon č. 314/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 15 odsek 1, písmeno b). Na tomto mieste sa taktiež ukladá obci povinnosť materiálne zabezpečiť akcieschopnosť zboru.
   
 • Ako privolať pomoc DHZO, resp. DHZ?
  Pomoc DHZO, resp. DHZ je možné prostredníctvom ohlasovne požiarov na Obecnom úrade v Tulčíku, osobne alebo telefonicky členom DHZO, resp. DHZ. Pri nahlásení je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu, druh mimoriadnej situácie (požiar, potopa, atď.). V prípade telefonického hovoru treba poskytnúť vaše telefónne číslo pre spätné overenie. Po ohlásení udalosti sa následne vykonajú úkony pre vyhlásenie poplachu pre DHZO.
   
 • Aké zásahy vykonávajú dobrovoľní hasiči?
  Ide o zásahy pri požiaroch, povodniach, veterných a snehových kalamitách na základe oznámenia občanov alebo krajského operačného strediska HaZZ. Pri týchto zásahoch veliteľ zásahu vypracováva správu o zásahu.
Adresa DHZ Tulčík:
Dobrovoľný hasičský zbor Tulčík
Tulčík 161
082 13 Tulčík

Ohlasovňa požiarov:
Obecný úrad Tulčík
Tulčík 178
082 13 Tulcík

DHZ Tulčík je držiteľom Automatizovaného Externého Defibrilátora (AED) a je zaregistrovaný v databáze OS ZZS SR - mapa AED.

email: dhztulcik@gmail.com
Web, Facebook, Youtube - klikni pre otvorenie