Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 21. 8. 2017 do 27. 8. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

21. 8.

 Spomienka sv. Pia X., pápeža

 18:00

 + Andrej, Katarína, Anton, Jozef a Marta Mackoví

 

Utorok

22. 8.

 Spomienka Panny Márie Kráľovnej

 8:00

 Za farnosť

 18:00

Streda

23. 8.

 

 8:00

 + Ján, Anna a Ján Lepakoví

 

Štvrtok

24. 8.

 Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola

 18:00

 + František a Alexander Tomášoví

 8:00

Piatok

25. 8.

 

 18:00

 + Vojtech Štecina

 

Sobota

26. 8.

 

 8:00

 Za zdr. a Bož. pož. pre Jána za 50 r. ž.

 19:00

Nedeľa

27. 8.

 XXI. nedeľa cez rok

 8:00

 10:30

 +  z rodiny Kušnírovej

 + Štefan a Ján Herstekoví

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY: