Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 16. 10. 2017 do 22. 10. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

16. 10.

 

 14:00

 18:00

 pohreb Ján Frimer

 

 

Utorok

17. 10.

 Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka  

 

 18:00

Streda

18. 10.

 Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

 18:00

 + Štefan a Margita Bučkoví

 

Štvrtok

19. 10.

     

18:00

Piatok

20. 10.

 

 18:00

 + z rodiny Dajdošovej

 

Sobota

21. 10.

 

 8:00

 Poďakovanie za 50 r. spol. života Imricha a Marty Ptašinských

 

Nedeľa

22. 10.

 XIX. nedeľa cez rok

 8:00

 

 10:30

 + z rodín Pastirčíkovej a Režníkovej

 Terézia Hersteková ďakuje za 85 r. života

 8:00

 10:30

 
FARSKÉ OZNAMY:

Na budúcu nedeľu je zbierka na svetové misie.