Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 17.6. - 23.6.2019

Deň

 

Čas svätej omše

Úmysel svätej omše

Pondelok
17.6.

 

 


18:00

 † Július a Štefan Romanovskí
   

Utorok

18.6.

 

 Rodičia birmovancov z Tulčíka stretnutie po sv. omši  

 

18:00 † z rodín Juskovej a Štecovej

Streda

19.6.

 

   8:00

 

 † Imrich, Pavol a Zuzana Pavukoví


   

Štvrtok

   20.6.


Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - prikázaný sviatok

8:00

18:00 

† Mária a Tomáš Maťašoví

za Farnosť

Piatok

21.6.

 

 


 

 

Sobota

22.6.

 

8:00

 

18:30

 


† z rodín Paľovej a Rodaničovej

 

† Jozef a Margita Pažinoví

 


Nedeľa

23.6.

 

XII. Nedeľa v roku

8:00

  † Mária, Anna a Štefan TekelyovíFarské oznamy: