Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 11. 12. 2017 do 17. 12. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

11. 12.

 

 18:00

 + Július Oravec

 

Utorok

12. 12.

   

 

 18:00

Streda

13. 12.

 Spomienka sv. Lucie, panny a mučenice

 18:00

 + Július Kanaš, Helena Bodnárová

 

Štvrtok

14. 12.

 Spomienka sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

 

 

 18:00

Piatok

15. 12.

 

 16:00

 + Karol, Mária, Ferdinand a Július

 15:30-17:30

 18:00

Sobota

16. 12.

 

 8:00

 14:30-18:00

 + Štefan, Helena a Jozef Hudáčkoví

 

Nedeľa

17. 12.

 3. Adventná nedeľa
 /Nedeľa Gaudete/

 8:00

 10:30

 Za zdravie a Božie požehnanie rod. juskovej a Jančíkovej

 + Františka, Ján Oravcoví

 8:00

 10:00

 
FARSKÉ OZNAMY:

V piatok 15.12. o 16:30 h. bude v kostole organový adventný koncert. Vstupné je dobrovoľne a výťažok bude použitý na rekonštrukciu organa v Prešove.