Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 22.4. - 28.4.2019

Deň

 

Čas svätej omše

Úmysel svätej omše

Veľkonočný Pondelok
22.4.

 


 


8:00 

10:00

†  Margita, Jozef Lipkoví

†  Štefan, Mária, Ján a Barbora

   

Utorok

23.4.

 

   

 

17:00  Na úmysel 

Streda

24.4.

 

 

8:00

 

 

† Mikuláš, Margita, Štefan, Ján


   

Štvrtok

 

25.4.

 

 

 

 

Piatok

26.4.

 

8:00

Jana Macková ďakuje za 50 . života

Sobota

27.4.

 

 

8:00

Za Božie požehnanie Júlie Mackaničovej

Nedeľa

28.4.

 

 

8:00

† Štefan Romanovský

10:00

Za Božie požehnanie Júliusa Tekelyho

Farské oznamy: