Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 23. 4. 2018 do 29. 4. 2018

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

23. 4.

 Spomienka sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

 18:00

 + členov rodiny Nepoškvrnenej

 

Utorok

24. 4.

 

 

 

 18:00

Streda

25. 4.

 Sviatok sv. Marka Evanjelistu

 8:00

 + Veronika, Štefan a Mária Koscoví

 

Štvrtok

26. 4.

 

 

 

 18:00

Piatok

27. 4.

 

 18:00

 + Ferdinand, Július, Ján a Anna Drabiščákoví

 

Sobota

28. 4.

 

 8:00

 Za zdravie a Božie požehnanie Júlie Mackaničovej

 

Nedeľa

29. 4.

 V. Veľkonočná Nedeľa

 8:00

 11:00

 Za farnosť

 Za zdravie a Božie požehnanie Eduarda Lipku

 8:00

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY: