Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 25. 6. 2018 do 1. 7. 2018

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

25. 6.

 

 18:00

 

 

Utorok

26. 6.

 

 

 

 18:00

Streda

27. 6.

 

 8:00

 

 

Štvrtok

28. 6.

 Spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

 

 

 8:00

Piatok

29. 6.

 Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok)

 8:00

 18:00

 Za farnosť

 

 8:00

 18:00

Sobota

30. 6.

 

 8:00

 za + členov sv. ruženca

 

Nedeľa

1. 7.

 XIII. Nedeľa cez rok

 7:30

 9:30

 

 8:00

 10:30

 
FARSKÉ OZNAMY: