Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 18.2.2019 do 24.2.2019

Deň

 

Čas svätej omše

Úmysel svätej omše

Pondelok
18.2.

 


 


8:00

   †    Štefan Hudák

   

Utorok

19.2.

 

   

 

   

Streda

20.2.

 

 

 

18:00

 †Peter Rabik

   

Štvrtok

21.2.

 


 

Piatok

22.2.

 


          18:00

 † Ondrej, Mária a ich deti

Sobota

23.2.

 

 

8:00

    †Jozef, Mária a Gejza

Nedeľa

24.2.

VII. Nedeľa cez rok

 

 

8:00

Za zdravie a Božie požehnanie Jaroslava Klapača (60 r.ž.)

10:00

 Za farnosť

Farské oznamy: