Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 26. 6. 2017 do 2. 7. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

26. 6.

 

 18:00

 Za zdravie a Božie požehnanie novomanželov Pavlinských

 

Utorok

27. 6.

 

 

 

 18:00

Streda

28. 6.

 Spomienka sv. Ireneja, biskupa a mučeníka

 8:00

 + Ján, Helena a Ján Tomečkoví

 

Štvrtok

29. 6.

 Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov

 8:00

 18:00

 + Milan Tomko

 + Stanislav Bašista

 8:00

 18:00

Piatok

30. 6.

 

 18:00

 + Ján Kukuč

 

Sobota

1. 7.

 

 8:00

 + Vladimír Lepak

 

Nedeľa

2. 7.

 XIII. nedeľa cez rok

 7:30

 9:30

 + Štefan a Anna Režníkovi

 Za farnosť

 8:00

 11:00

 
FARSKÉ OZNAMY:

Na sviatok sv. Petra a Pavla je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca